Berriak

Lan hau Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported lizentziapean eginda dago. Diseinua eta eduki banaketa Esther Canok eginda dago. Erabili diren irudiak ikastetxearenak dira edo Google irudietan hartuta daude. Egilearen batek bere irudi bat ikusten badu, eta ez badu nahi webgune honetan agertzea, jar dadila gurekin harremanetan eta berehala kenduko dugu.